แปลเอกสารธุรกิจ เริ่ม 200 บ.

Online Translation พร้อมให้บริการแปลเอกสารธุรกิจ คุณภาพมาตรฐาน ด้วยฐานลูกค้าบริษัทมหาชน บริษัท ห้างร้าน นับพันแห่งทั่วประเทศ

เราคือผู้เชี่ยวชาญการแปล ->  แปลหนังสือรับรองบริษัท  บอจ.  รง.  ภงด.50-51-90-91 งบการเงิน รายงานประจำปี พิสูจน์คุณภาพและความสำเร็จ จากความไว้วางใจของลูกค้า บมจ. บริษัท ฯ บุคคลกว่า 10,000 รายทั่วโลก และเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจของลูกค้าทั่วโลก...

 

ตัวอย่างเอกสารแปลที่ยื่นรับรองที่กรมการกงสุล

 

 

ไม่ว่าบริษัทของคุณต้องการแปลเอกสารธุรกิจ แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลงบการเงิน แปลสัญญา เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เช่น

- ยื่นคู่ค้าต่างประเทศ

- ยื่นสมัคร Application เช่น สมัคร Apple

- ยื่นเปิดบัญชี Bank Account ในต่างประเทศ

- ยื่นจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม

- ยื่นประมูลงาน 

 คุณสามารถเลือกใช้บริการ "แปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัท" คุณภาพสูง โดยบริษัทแปลเอกสารที่มีประสบการณ์แปลเอกสารให้แก่ บมจ.-บ. นับพันแห่งทั่วโลก  ด้วยภาษาระดับมาตรฐาน และการจัดส่งงานตรงเวลา 100%  มั่นใจได้ว่า....คุณจะได้รับเอกสารแปลตรงเวลา สามารถนำไปใช้งานตามกำหนดแน่นอน!!

* พร้อมบริการยื่นรับรองที่กรมการกงสุล และสถานทูตประเทศต่างๆ* 

 

 

ตัวอย่างบริการแปลของเรา : แปลและยื่นรับรองกรมการกงสุล เช่น แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ หนังสือจัดตั้งบริษัท ภพ. 20 บอจ. 1-5 บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น แปลรายงานประจำปี หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น แปลงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น 

 

ติดต่อประเมินราคาที่ ไลน์ online825 หรือ อีเมล์ tntranslation@yahoo.com

Visitors: 612,197